Fly Green Fund

Fly Green Fund – för hållbart flyg

Hållbar flygtrafik är en prioriterad uppgift för Karlstad Airport. Ökad användning av bioflygbränsle är ett effektivt sätt att nå dit. Därför är vi en av initiativtagarna till den ekonomiska föreningen Fly Green Fund – och till Fly Green Fund Värmland. Karlstad Airports mål är att nå 15 procent iblandning av bioflygbränsle 2018.

Flygbiobränsle är dyrt.

Volymen måste upp för att priset ska gå ned.

Fly Green Fund subventionerar bioflygbränsle, för att därigenom öka användningen. När volymen ökar sänks priset och i förlängningen leder det till ökat bruk av bioflygbränsle – och till ett mer hållbart flyg. Effekterna är på så sätt både kort- och långsiktiga. Exempel på partners och kunder till Fly Green Fund är Swedavia, Löfbergs, Resia samt flygbolagen KLM, SAS och BRA.

Klimatreducera för en bättre miljö och för ett starkare Värmland.

Fly Green Fund Värmland är en regional fond. Fondens medel är öronmärkta för Värmland. 75 procent av pengarna används till att köpa bioflygbränsle till plan som tankas på Karlstad Airport. 
25 procent går till att stödja forskning och utveckling med målet att få till produktion av biobränsle
i Värmland.

Bioflygbränsle är idag flera gånger dyrare än fossilt flygbränsle. Om en marknad som den för bioflygbränsle ska snabbstartas måste några vara föregångare. Tillsammans kan vi – resenärer och flygplats – fixa ett hållbart flyg till och från Värmland, genom att driva på för en sund marknad för bioflygbränsle.

Så här fungerar det.

Fly Green Fund Värmland får in pengar från affärs- och privatresenärer. Arbetsgivare skriver årsavtal och privatresenärer betalar via swish. När tillräckligt mycket pengar kommit in skickas en beställning på bioflygbränsle som sedan blandas med fossilt bränsle. Upp till 50% kan blandas i. Hela processen följs, dokumenteras och granskas. Sedan sammanställs det i en årlig hållbarhetsrapport.

Så här gör du som privatresenär.

Du klimatreducerar genom att betala in valfri summa till Fly Green Fund via Swish. Swish-numret är 123 131 4137. Du kan swisha hur mycket eller lite pengar du vill. Ju mer pengar vi får in, desto mer bioflygbränsle kan vi köpa in.

Gör så här:

• Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137.

Det går i dag inte att ge ett exakt pris för bioflygbränsle, då marknaden är omogen och priset skiftar. Ett riktmärke är att 100 procent bioflygbränsle för en timmes flygning för en person kostar cirka 400 kronor. Tänk på att en liten summa är mycket bättre än ingen alls.

• Skriv Värmland och din mail-adress i meddelarfältet.

• Sprid i sociala medier – att du bidrar till ett hållbart flyg.

Så här gör företag och andra arbetsgivare.

Klimatreducera genom att teckna årsavtal. Utifrån hur mycket företaget flyger betalas en summa som reducerar resornas klimatpåverkan. Pengarna går till inköp av bioflygbränsle och till forskning och utveckling med syfte att etablera produktion av biobränsle i Värmland. Företag som tecknar årsavtal på 5 000 kronor eller mer får förutom goodwill ett inramat certifikat och plats på Fly Green Fund Värmlands exponeringsvägg på Karlstad Airport.

När ditt företag gör en inbetalning till Fly Green Fund Värmland bidrar det därmed till en bättre miljö – och till ett starkare Värmland. För att lyckas behövs föregångare. Ditt företags engagemang är därför avgörande för att vi ska lyckas. Vi berättar väldigt gärna mer om hur företag och andra arbetsgivare kan bidra till ett hållbart flyg.

Gör så här:

• Kontakta asa.jernfalt@karlstad.se, för mer information.

• Teckna årsavtal.

10 vanliga frågor om klimatreducering och om Fly Green Fund Värmland.

Hur belastar flygtrafiken miljön idag?

Om vi håller oss till klimatpåverkan så svarar flygtrafiken idag för ungefär två procent av de globala koldioxidutsläppen.

Vem står bakom Fly Green Fund Värmland?

Fly Green Fund är en ekonomisk förening som Karlstad Airport var en av initiativtagarna till. Bland föreningens partners och kunder finns Swedavia, KLM, SAS, Löfbergs och Resia. En del i verksamheten är regionala fonder. Pengar som betalas in till Fly Green Fund Värmland används i Värmland.

Varför är det viktigt att satsa på bioflygbränsle?

Flygets huvudsakliga miljöpåverkan kommer från dess utsläpp av fossil koldioxid. Bioflygbränsle är den enda realistiska lösningen. Tekniken finns redan. Det som saknas är en storskalig produktion av fossilfritt flygbränsle till ett konkurrenskraftigt pris.

Vilken är prisskillnaden mellan fossilt bränsle och bioflygbränsle?

Idag är det förnybara bränslet flera gånger dyrare. Priset har tidigare sjunkit från en prisnivå sju-åtta gånger högre än fossilt bränsle till tre till fyra gånger högre. Det senaste året har det låga råoljepriset bidragit till att prisskillnaden återigen ökar.

Hur klimatreduceringen till?

Med ditt bidrag är du (som privatresenär eller företag/arbetsgivare) med och bekostar inköp av biobränsle. Biobränslet blandas i bränslet till flyg från Karlstad. Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar fonden just då haft i fonden att köpa biobränsle för. Det fungerar med andra ord ungefär som Grön el, där du betalar för hållbar elproduktion utan att veta exakt hur ”din el” är producerad. Den exakta iblandningen när du flyger beror på hur mycket pengar vi just då haft i fonden att köpa biobränsle för.

Hur mycket biobränsle kan man blanda i tanken?

Idag är det tillåtet att blanda i 50%. Sannolikt blir det snart möjligt att flyga helt och hållet på biobränsle. Karlstad Airports mål är att 2018 nå 15% iblandning av biobränsle.

Hur produceras bioflygbränsle, varifrån kommer det?

I de flygningar som har gjorts hittills i Norden har framför allt frityrolja använts som råvara till bränslet. Som allt flygbränsle fraktas det på tankbåtar. Senaste leveransen av biobränsle kom från Kalifornien. Vår vision är att det ska produceras bioflygbränsle av skogsråvara i Värmland.

Hur vet jag om det är biobränsle i tanken när just jag flyger?

Det skiftar över året, beroende på hur mycket pengar som finns i fonden. Flygplanen från Karlstad tankar biobränsle när vi har pengar i fonden att köpa biobränsle för. Iblandning av biobränsle sker till samtliga flygbolag som är verksamma vid Karlstad Airport.

Varför går bara 75 procent av pengarna till att köpa in biobränsle?

75 procent går till att köpa in bränsle. 25 procent går till att utveckla produktion av biobränsle här i Värmland. Båda delar är viktiga. För klimatet – och för jobb och tillväxt i Värmland.

Jag vill klimatreducera, hur gör jag?

Privatresenärer gör så här:

• Välj den summa du vill swisha – till 123 131 4137.

• Skriv Värmland och din mail-adress i meddelarfältet.

Företag/arbetsgivare gör så här:

• Klimatreducera genom att teckna årsavtal.

• Kontakta carl.hallgren@karlstad.se, gunnar.johansson2@karlstad.se för mer information.

Vill du veta mer?

Läs mer

Fly Green Fund: Hållbarhetsrapport 2016

Kontakta

Carl Hallgren carl.hallgren@karlstad.se eller Gunnar Johansson gunnar.johansson2@karlstad.se