Avvikelsehantering

Enligt gemensamma föreskrifter inom EU ska den som äger och driver en flygplats upprätta en verksamhetshandbok (VHB). Karlstad Airport AB har upprättat en VHB, som utgör grunden för flygplatsens säkerhetsledning. En central del i flygplatsens säkerhetsledning är delen för avvikelserapportering. Hanteringen av rapporter och avvikelser syftar till att skapa en Säker flygplats samt att fel inte återupprepas. Rapporteringssystemet ska motivera alla som orsakar eller observerar fel, brister eller något annat onormalt inom områdena flygsäkerhet, luftfartsskydd, drift och miljö att snabbt vilja rapportera detta. Tillsammans skapar vi en Säker flygplats.

För att systematiskt ta hand om avvikelser använder flygplatsen ett webbformulär som du hittar nedan.

Så här fungerar det:

• Fyll i formuläret. (Om du önskar kan du vara anonym).
• Tryck på ”Send”, så går ärendet vidare till en handläggare.
• Handläggaren utreder bakomliggande orsaker och ser till att åtgärder vidtas för att hindra återupprepning.
• Som rapportör får du, om du inte är anonym, återkoppling under handläggningen.
• Om ärendet har flygsäkerhets- (safety) eller luftfartsskydds- (security) koppling, vidarebefordras rapporten även till Transportstyrelsen.


Message*:
Name:
Email:
Mobile:
* Required field