Airport regulation

Prislista/pricelist

Ladda ner prislista för bland annat ground handling -> här.


Avsnitt 1 – Allmänna flygbestämmelser

AR.1.1.13 AR för Karlstad Airport

AR1.2.18 Avvikelsehantering

AR.1.3.13 Ordningsföreskrifter

AR.1.4.15 Parkering


Avsnitt 2 – Flygsäkerhet

AR.2.1.15 Flygsäkerhet

AR.2.2.13 Fordon på flygplats

AR.2.3.13 Fordon på manöverområdet

AR.2.4.13 LVP

AR.2.5.13 Säkerhet entreprenad

AR.2.6.15. Tillträde obemannat


Avsnitt 3 – Luftfartsskydd

AR.3.1.13 Luftfartsskydd

AR.3.2.13 Behörighetshandling

AR.3.3.13 Personalkontroll

AR.3.4.13 Säkerhetsprövning


Avsnitt 4 – Miljö

AR.4.1.14 Miljöpolicy

AR.4.2.13 Avfallshantering

AR.4.3.14 Kemikaliehantering

AR.4.4.13 Sanering


Avsnitt 5 – Rampbestämmelser

AR.5.1.13 Rampsäkerhet

AR.5.2.13 APU och motorkörning

AR.5.3.13 Avisning


Avsnitt 6 – Övriga säkerhetsbestämmelser

AR.6.1.13 Brand och olyckshändelse

AR.6.2.13 Brandskyddsbestämmelser

AR.6.3.13 Utrymning