Hyresgäster

Karlstad Airport hyr ut kontorlokaler till företag och för tillfället hittar ni följande företag som hyresgäster hos oss.

Brandskyddsföreningen 

Telefon: 072-521 03 15
E-post: varmland@svbf.se
Adress: Våldalen 578
655 91 Karlstad

Landstinget Värmland (ambulanshelikoptern)

SKANSKA