För företag

Besöksnäringen, skogen, IT-sektorn, den moderna upplevelseindustrin, verkstadsindustrin – det värmländska företagandet spänner över ett brett område. Här finns nyföretagande och innovationer, exportindustri och entreprenörskap, men också stora industriföretag och företag med gamla anor.

I det värmländska näringslivet är värme, omtanke och samarbete ett naturligt sätt att vara mot varandra. Vi hjälps åt för att komma längre. På Varmland.se läser du mer om vårt näringsliv.

Invest in Sweden

Sverige är ett av de länder i världen som tar emot flest utländska investeringar i förhållande till sin storlek.

Läs mer på Invest in Sweden Agencys webbplats.

Visit Värmland

Visit Värmland är ett resurscentrum inom Region Värmland, med uppdrag att ansvara för marknadsföring, utvecklingsprojekt, utbildning och samordning av turismnäringen i Värmland.

Visit Sweden

Visitsweden.com är den officiella websidan för Sverige som turistdestination. Här hittar du information om var du kan åka, vad du kan göra och var du kan bo.

Avvikelserapportering

Verksamhetsledningssystemet utgör grunden för ledningen av Karlstad Airport. En del av verksamhetssystemet är drifthandboken. Stor tyngd i verksamheten ska läggas på kvalitetssystem och kvalitetssäkring. Ett verktyg i kvalitetssäkringen utgörs av avvikelserapporteringen.

Flygplatschefen ansvarar för att rapporteringssystem och rutiner finns för att hantera säkerhets-, drift- och miljöavvikelser. Systemet och rutiner ska motivera alla att vilja rapportera. Rapport ska skrivas av envar som orsakar eller observerar något onormalt avseende flygsäkerhet, luftfartsskydd, drift, yttre miljö, arbetsmiljö eller övriga avvikelser från normal drift. Syftet med rapporteringen är att uppmärksamma och åtgärda fel och brister för att undvika ett upprepande.

För att systematiskt ta hand om avvikelser använder flygplatsen en webblösning. Formuläret hittar du på http://ksdarprt.se/pa-flygplatsen/avvikelsehantering/.

Så här fungerar det:

  • Fyll i formuläret i tillämpliga delar (du kan vara anonym om du önskar).
  • Klicka på Spara; formuläret sänds automatiskt till registratorn som diarieför din rapport och sänder den vidare till en handläggare.
  • Handläggaren åtgärdar rapporten och bevakar ärendet tills det är avslutat och åtgärd vidtagen.
  • Som rapportör får du en återkoppling under ärendets handläggning
  • Om ärendet klassas som en flygsäkerhetsstörning eller störning mot luftfartsskyddet skickas en störningsrapport av flygplatsens flygsäkerhetskoordinator/säkerhetschef till Luftfartsstyrelsen. I flygplatsens kvalitetsuppföljning skall alltid säkerheten prioriteras.