Taxfree

Taxfree har upphört mellan EU-länderna. Det innebär att taxfree inte existerar mellan följande länder:

Sverige, Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland (exkl Åland), Frankrike, Cypern, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien (exkl Kanarieöarna), Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

För resten av världen finns fortfarande möjlighet att handla skattefritt, om man håller sig inom den så kallade resanderansonen.

Följande gäller för resor från icke EU-land respektive vid resor inom EU.

Icke EU-land

(samt Åland, Kanarieöarna med flera områden)

När du reser till Sverige från ett land utanför EU får du tull- och skattefritt ta med dig varor till ett sammanlagt värde av 4300 kronor om inresan sker med flyg eller färja i kommersiell trafik. Sker inresan på annat sätt får du ha med dig varor för 3000 kronor utan att betala avgifter.

Du får dessutom föra in följande varor tull- och skattefritt med de begränsningar som anges för varje vara:

Alkohol

 • 1 liter spritdryck eller 2 liter starkvin (inklusive mousserande vin)
 • 4 liter vin
 • 16 liter starköl

Tobak

 • 200 st cigaretter
 • eller 100 cigariller
 • eller 50 cigarrer
 • eller 250 g röktobak
 • eller ett proportionellt urval av dessa tobaksvaror*

För införsel av snus för eget bruk finns ingen mängdbegränsning.

* En resande kan välja en mindre mängd cigaretter för att tullfritt kunna föra in även till exempel cigarrer (exempelvis 100 cigaretter och 25 cigarrer). Observera att denna möjlighet inte finns på skatteområdet.

(Källa: Tullverket)

Inom EU

Inom EU betalar den som köper alkohol för privat bruk alkoholskatten vid inköpstillfället i det land man handlar. Detsamma gäller för tobak. Skattefri privatinförsel från annat EU-land är endast möjlig om det är för ditt eget eller din familjs behov. Tobaken måste du personligen transportera till Sverige. Du får även ta med dig alkohol om du ska ha en fest, till exempel bröllop eller födelsedagsfest, där du bjuder på alkoholen vid evenemanget.

Från 1 juli 2008 blev det tillåtet att föra in alkohol genom yrkesmässig befordran, till exempel ett transportföretag eller annan oberoende mellanhand, som en vän eller granne. Då ska köparen anmäla transporten till Skatteverket innan transporten påbörjats samt ställa en säkerhet för varorna till Skatteverket. Om du ska beställa alkohol genom någon annan så ska du betala svensk alkoholskatt. Du måste också personligen transportera varorna från ett EU-land till Sverige. Läs mer om detta på Tullverkets webb.

Inom EU finns referensnivåer för bedömning av om införseln är för privat bruk eller för kommersiellt ändamål. Brytpunkten mellan privat och kommersiell införsel ligger på följande nivåer:

Alkohol

 • Spritdrycker 10 liter
 • Mellanprodukter (till exempel starkvin) 20 liter
 • Viner 90 liter (varav högst 60 liter mousserande vin)
 • Öl 110 liter

Spritdryck: alkoholhalten överstiger 22 volymprocent

Starkvin: alkoholhalt överstiger 15, men inte 22, volymprocent

Vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck som överstiger 3,5, men inte 15, volymprocent och som inte är starköl.

Starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent.

Observera att alkoholvaror endast får föras in av den som fyllt 20 år.

Tobak

 • Cigaretter 800 st eller
 • cigariller 400 st eller
 • cigarrer 200 st eller
 • röktobak 1 kg

Observera att tobaksvaror endast får föras in av den som fyllt 18 år.

Mer information?

För mer information om tullbestämmelser, ring 0771-520 520 eller läs mer på Tullverkets webbplats.