Sjuk utomlands

Vad händer om du blir sjuk utomlands?

Inom EU/EES samt Schweiz

Du är skyldig att ha med dig ett EU-kort (europeiskt sjukförsäkringskort) under resor inom EU/EES och Schweiz. EU-kortet, som är giltigt i tre år, visar att du är försäkrad i Sverige. Alla familjemedlemmar, alltså även barn, ska ha ett eget kort. För resor inom Norden behöver du inte ha med dig EU-kortet.

Europeiska sjukförsäkringskortet kan beställas via www.forsakringskassan.se eller deras servicetelefon, 020-524 524 (0771-524 524 om du ringer utanför Sverige). Nu kan du även beställa EU-kortet via SMS. Sms:a EUKORT och ditt personnummer till 71020. Försäkringskassan råder dig att beställa kortet i god tid före resan.

EU-kortet ger dig rätt till medicinskt nödvändiga sjukvårdsförmåner hos vårdgivare som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Om det förekommer patientavgifter betalar du lika mycket som medborgarna i det land du besöker.

Om du inte har EU-kortet med dig kan du be vårdgivaren eller motsvarigheten till Försäkringskassan i landet att kontakta Försäkringskassan i Sverige.

Länder utanför EU/EES-området, som Sverige har avtal med

Du kan också ha rätt till vissa sjukförmåner i länder utanför EU/EES-området. Men det gäller enbart de konventionsländer som Sverige har avtal om sjukvårdsförmåner med. Konventionsländerna är Algeriet, Australien och staten Québec i Kanada, där du har rätt till akutvård inom det allmänna sjukvårdssystemet. Här gäller inte EU-kortet, i stället krävs att du kan visa upp svenskt pass eller ett särskilt försäkringsintyg, som du kan få hos Försäkringskassan.

Övriga länder

Om du blir sjuk i ett land som Sverige inte har något avtal med kan du inte få dina kostnader ersatta, vare sig från Sverige eller från det land du vistas i. Det är då viktigt att du har en privat reseförsäkring som täcker kostnaderna för sjukvård.

EU-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Kroatien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

EES-länderna är:

Island, Liechtenstein och Norge. Särskilt avtal finns med Schweiz.

Mer information, beställning av EU-kortet:

försäkringskassan.se