Schengen

Detta är Schengen

Personkontrollerna vid gränserna togs bort när Sverige gick med i Schengensamarbetet. Men vi svenskar måste ändå kunna styrka vårt medborgarskap och identitet med ett pass eller det nya nationella id-kortet när vi vistas i ett annat Schengenland, exempelvis på hotell, pensionat eller camping. Orsaken är att detta är de enda svenska id-handlingar där medborgarskap anges. Pass eller nationellt id-kort behövs däremot inte inom de nordiska länderna, där man accepterar varandras övriga id-handlingar.

Läs mer om det nya id-kortet som visar medborgarskap

Vilka länder är med i Schengen?

I slutet av 00-talet blev följande länder medlemmar: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Schweiz. Sedan tidigare är EU-länderna Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland och Österrike medlemmar i Schengen. Dessutom ingår Norge och Island i Schengen.

Vid resor mellan dessa länder sker alltså ingen personkontroll. Däremot har EU-länderna Irland och Storbritannien valt att behålla personkontrollerna vid gränserna.

Cypern, Bulgarien och Rumänien förväntas också framöver gå med i Schengen.

Skärpt kontroll vid de yttre gränserna

Från och med 25 mars 2001 deltar Sverige fullt ut i Schengensamarbetet inom EU. Genom Schengensamarbetet kan personer röra sig fritt mellan medlemsländerna.

De inre gränskontrollerna har upphört. Det innebär att personkontrollen avskaffats vid resa mellan Schengenländerna.

Samtidigt innebär Schengen ett ökat samarbete för att bekämpa internationell brottslighet. Därför skärps kontrollen vid de yttre gränserna. Den yttre gränsen är gränsen mellan Schengenland och tredje land. Tredje land är alla länder utanför Schengen oavsett var i världen de ligger.

Kontakta din lokala polismyndighet eller din resebyrå om du vill veta mer om passbestämmelserna.

Schengen rör enbart personkontroll. Säkerhetskontrollen påverkas således inte.

Ansvariga myndigheter

Rikspolisstyrelsen (pass, identitetskontroller, gränskontroller)
www.polisen.se
08-401 90 00 eller din lokala polismyndighet, e-post: rikspolisstyrelsen@polisen.se

Migrationsverket (visum m.m.)
www.migrationsverket.se
HK/region Mitt, 0771-23 52 35
region Nord, 060-16 36 00
region Sth, 08-470 97 00
region Syd, 040-28 40 00
region Väst, 031-774 61 00

Tullverket (tullfrågor)
www.tullverket.se
0771-520 520

Kustbevakningen (båttrafik, fritidsbåtar)
www.kustbevakningen.se

tel och e-post till ledningscentralerna:

Härnösand: 0611-855 50, e-post
Stockholm: 08-789 79 95, e-post
Karlskrona: 0455-35 35 35, e-post
Göteborg: 031-69 90 00, e-post

Datainspektionen (kontroll av nationella SIS-registret)
www.datainspektionen.se
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Läs mer