Pass och visum

Det nya passet

Hösten 2005 fick Sverige nya pass med biometrisk information för ökad säkerhet. I Sverige har man valt att använda ansiktsform som biometrisk information. Passfotot digitaliseras och ansiktsmåtten lagras i ett chip i passet. Informationen i passet jämförs med en nytagen digital bild vid gränskontrollen.

Som ett led i arbetet för att höja säkerheten i pass ska svenska pass nu också förses med fingeravtryck. Den som ansöker om pass ska enligt förslaget lämna fingeravtryck vid ansökan. Undantag får göras för barn under tolv år och personer som av fysiska skäl är permanent förhindrade att lämna fingeravtryck. Detta gäller fr.o.m. den 28 juni 2009. Tidigare utfärdade pass fortsätter att gälla under den giltighetstid som står angiven i passet.

  • De nya passen infördes den 1 oktober 2005.
  • Nytt är att passfotot tas på passexpeditionen i samband med ansökan. Från och med 28 juni 2009 ska passen också innehålla fingeravtryck; även dessa tas på passexpeditionen.
  • Det nya passet kostar 400 kronor inklusive foto och gäller i fem år.
  • Pass utfärdade före den 1 oktober 2005 kan användas hela sin giltighetstid och behöver inte bytas ut i förväg.
  • Den 1 oktober 2005 förbättrades passexpeditionernas öppettider, samtidigt som antalet passexpeditioner minskades till ungefär 100.

Mer information om det nya passet finns på polisen.se. Här finns också information om var det nya passet utfärdas.

Ett provisoriskt pass gäller för en specifik resa. Liksom för de vanliga passen tas bilderna direkt på polisstationen och blir biometriska. Priset är 980 kronor inklusive foto. Ta med legitimation! De provisoriska passen utfärdas endast på ett fåtal platser i landet. I utlandet är det svenska ambassader och motsvarande som utfärdar provisoriska pass.

Lista över platser i Sverige där provisoriska pass utfärdas

Det nationella id-kortet ersätter pass vid resor inom Schengen. Det introducerades samtidigt som de nya passen infördes hösten 2005.

Läs mer om det nationella id-kortet

Sverige har infört krav på id-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning både vid inrikes och utrikes avgångar.

Läs mer

Du behöver inte visa upp ditt pass i passkontrollen vid resor inom Schengenområdet. Men du bör ändå ta med passet – eller det nationella id-kortet – eftersom du behöver kunna styrka din nationalitet när du befinner dig utomlands.


 

Visum

Nya krav för inresa i USA

Från 12 januari 2009 gäller nya regler för svenska medborgare vid inresa till USA (dessa regler gäller för samtliga medborgare i de länder som är medlemmar i Visa Waiver Program). De nya reglerna säger att du, senast tre dagar före avresa, måste fylla i en för ändamålet avsedd webblankett. Frågorna är desamma som du idag får via en (grön) blankett ombord eller i samband med incheckning. Under en övergångsperiod kräver myndigheterna att den blanketten (I-94W) också fylls i. Syftet med denna datakoll i förväg är att spåra så kallade högriskpassagerare. Från 8 september 2010 tas det ut en avgift på 14 dollar i samband med att du fyller i webblanketten.

Läs mer på Electronic system for travel authority (ESTA)

Svenska medborgare får resa till USA som turister utan visum om vistelsen inte överstiger 90 dagar. Men numera ställer USA kravet att pass måste vara maskinläsbara för inresa utan visum. De flesta av dagens svenska pass uppfyller dock detta krav. För inresa med ett icke-maskinläsbart pass krävs visering. För säkerhets skull bör svenska resenärer till USA alltid bekräfta gällande viseringsregler med amerikanska ambassaden i Stockholm. USA ställer också krav på att pass som utfärdats från och med den 26 oktober 2005 ska innehålla biometrisk information. De svenska pass som utfärdats från och med den 1 oktober 2005 innehåller biometri och klarar därmed kraven. Pass utan biometri, utfärdade innan USA:s krav trädde i kraft, gäller för inresa till USA utan visum hela giltighetstiden.

Läs mer om visumkrav till USA på amerikanska ambassadens webbplats.

Visum krävs inte för:

  • Vinröda pass och blåa pass som utfärdats av polismyndighet – de är maskinläsbara.
  • Provisoriska pass av den nya typen.

Visum krävs för:

  • Blå pass som utfärdats av utlandsmyndighet. De är inte maskinläsbara och behöver därför kompletteras med visum för inresa i USA. Notera att det är både billigare och snabbare att ansöka om ett nytt pass. Om du ansöker om visum bör du vara ute i god tid.
  • Provisoriskt pass av den gamla typen som saknar de två tryckta raderna längst ner på personsidan.

Frågor om pass besvaras av Rikspolisstyrelsen eller din lokala polismyndighet. Du kan läsa mer om pass och id-kort på polisen.se.