Parkering

Korttid/dygnsparkering

1 timme (kostnad per timme) 20 kronor
1 dagar (1–5 dagar) 100 kronor/per dag
8 dagar (1 vecka) 500 kronor
15 dagar (2 veckor) 900 kronor
över 2 veckor (per vecka) 300 kronor

Charter/långtidsparkering

1 timme (kostnad per timme) 10 kronor
1–3 dagar 100 kronor/per dag
4 dagar 80 kronor/dag efter 4 dagar
8 dagar (1 vecka) 380 kronor
15 dygn (2 veckor) 760 kronor
över 2 veckor (per vecka) 200 kronor

OBS! Handikappade med HCP-intyg står gratis vid På/Avstigningsparkeringen.


Instruktioner vid infart parkering

När du ska parkera din bil, kör fram till parkeringsinfarten. Vid bommen finns känselslingor som känner av fordonet. Vid användandet av kontokort i infartspelaren, registreras ankomstdag och tid. När du använder kontokort vid inregistreringen får du ingen pappersbiljett. Ditt kontokort är då din biljett. Om du inte använder kontokort, tryck på den runda knappen under biljettläsaren på infartspelaren för att få en biljett. När du tar biljetten går bommen upp och du kan köra in på P-området och parkera.

På biljetten noteras ankomstdag och tid: OBS! Tag med biljetten under resan, du behöver den när du kommer tillbaka om du vill betala kontant. Detta görs i betalautomaten som finns i terminalbyggnaden. (Vänligen lägg den inte i rutan, den kan bli förstörd av solen.)

Kortbetalning

Om du checkade in med kontokort när du parkerade, kan du checka ut direkt vid utfartspelaren. Tog du en biljett när du parkerade kan du checka ut vid utfartsbommen med ditt kontokort efter att biljetten är avläst.

Kontantbetalning

Tog du en biljett när du parkerade och önskar betala den kontant eller med kort, sker detta vid betalautomaten som finns vid entrén till terminalbyggnaden. Som betalning accepteras sedlar, mynt och de vanligaste kontokorten. Utfartsbiljett erhålles efter betalning.

För förlorad biljett debiteras en administrationavgift på 100 kr.


Instruktioner för utfart & betalning av parkering

Kontokort

Använd samma kontokort i utfartspelaren som du använde vid parkering. Kortet avläses och summan registreras, bommen går upp när du tar ditt kort. Önskas kvitto, tryck på den runda knappen under biljettläsaren.

Kontant

När avgiften är erlagd i betalautomaten och biljetten är stämplad, är det bara att köra fram till utfartsbommen och läsa in biljetten. Bommen går upp när du tar tillbaka biljetten.


Parkering för elbil

På vår korttid/dygnsparkering som är belägen utanför terminalbyggnaden, innanför bommen, har vi installerat stolpar med eluttag för laddning av elbil. Laddstolparna är belägna mitt på parkeringens östra sida och det finns 6 st tillgängliga platser. Bilägaren ansluter sin egna laddkabel i ett normalt jordat uttag i laddstolpen. Uttagen är avsedda för långtidsladdning och ger 10A/230V max. Kostnaden för el till laddning av elbil bjuder vi på, man betalar alltså endast ordinarie p-avgift för denna parkering.


Vid problem ring numret som står på biljettautomaten eller kontakta Servicecenter i Terminalbyggnaden. Är du företag som vill hyra parkering hos Karlstad Airport kontakta Servicecenter på telefon 054-540 77 14.