Ombord

Ombord på flygplanet är flygbolaget ansvarig för resenärerna.

Säkerhet ombord

På flygplanet gäller speciella placeringsregler för resenärer som inte själva kan ta sig till en nödutgång vid ett haveri. Därför finns individuella regler fastställda för varje flygbolag och varje flygplanstyp.

Säkerhetsinformationen från besättningen ska uppfattas av alla resenärer, och den som exempelvis är synskadad ges en individuell instruktion. Därför är det viktigt att du vid ombordstigningen talar om för kabinpersonalen om du har nedsatt syn eller hörselnedsättning.

Toaletter ombord

Toaletterna ombord på flygplanet är trånga och sällan lämpliga för rullstolsburna resenärer. De minsta flygplanstyperna med plats för upp till 19 resenärer är sällan utrustade med toalett. Flygplanen används ofta på linjer på vilka flygtiden understiger en timme.

Besättningen kan inte åta sig att lyfta eller hjälpa till inne på toaletten. På långlinjer bör det finnas en rullstol ombord och om du själv kan förflytta dig mellan rullstolen och passagerarsätet respektive toalettstolen, ledsagas du fram till toaletten. Det är viktigt att kontrollera med flygbolaget före resan att en ombordrullstol verkligen finns ombord.

Om du inte själv kan sköta matintag och hygien bör du resa i sällskap av någon som kan assistera. Kontrollera med flygbolaget innan resan vilka regler som gäller medföljande assistenter.

Generellt kan sägas att ombordpersonalen inte erbjuder hjälp med annat än information.

Rörelsehindrad

Det ges inte något utrymme att förflytta sig ombord i flygplanet med egen rullstol. Mindre flygplanstyper har fler begränsningar i tillgänglighet än vad de större flygplanen har. Generellt kan sägas att ju större flygplan desto bättre tillgänglighet för personer med nedsatt rörlighet.

För flygplan med färre platser än 19 finns inte krav på att kabinpersonal skall finnas ombord. Därför kan personer med nedsatt rörlighet vara hindrade att flyga med sådana flygplan om resenären inte bedöms själv kunna evakuera sig i ett nödläge.

De små flygplanen har dessutom begränsat lastutrymmet för skrymmande bagage som rullstolar och i synnerhet elektriska rullstolar. Kabinen i de små flygplanen är liten vilket gör komforten sämre än i de större flygplanstyperna.

Hörselnedsättning

Vissa flygplan har monitorer på vilka säkerhetsinformation och filmer visas. Om du uppmärksammar kabinpersonalen på dina behov kan de ge dig individuell information ombord.

Vid varje sittplats i flygplanet finns en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Informationen är vanligen utformad som ett kort med lättförståeliga symboler och illustrationer om hur bland annat evakuering skall ske.

Små propellerflygplan är generellt bullrigare än stora jetflygplan varför högtalarutrop kan vara svåra att uppfatta för resenärer med nedsatt hörsel. Hörselslingor saknas i propellerflygplanen, på grund av tekniska orsaker.

Synnedsättning

Under flygresan informeras resenärerna genom högtalarutrop. Om du uppmärksammar kabinpersonalen på dina behov kan de ge dig individuell information ombord.

Vid varje sittplats i flygplanet skall finnas en beskrivning av säkerhetsrutinerna. Varje flygplan bör vara utrustat med information om säkerhetsrutinerna i blindskrift.

Allergiker

För allergiker uppstår särskilda problem i flygplanen. Flygplanet är en sluten miljö och dofter kan sprida sig i kabinen. Dofter från medresenärers parfymer eller från försäljningen av skattefria parfymer kan innebära problem för allergiker, liksom medhavd mat som till exempel apelsiner och jordnötter.

Vissa flygbolag serverar fortfarande jordnötter. För resenärer som är allergiska mot jordnötter är det viktigt att informera om detta, både vid bokningen och vid incheckningen. Även ombordpersonalen bör informeras vid ombordstigningen. Vanligtvis sker då ingen servering av jordnötter. Kabinpersonalen kan också vädja till andra resenärer att inte äta jordnötter ombord.

Är du allergiskt är det en god idé att inför resan skriva ett brev där du beskriver din jordnötsallergi och konsekvenserna av den om du utsätts för jordnötter. Brevet bör helst vara formulerat både på svenska och engelska. Lämna brevet till kabinpersonalen och be att det vidarebefordras till kaptenen.

Numera är det inte tillåtet att röka ombord, men det förekommer trots detta att förbudet inte efterlevs.