Kvalitetsstandard

Nedanstående kvalitetsstandarder för ledsagning gäller för personer med nedsatt rörlighet.

Förbokade, avgående resenärer

 • 80 % skall inte behöva vänta längre än 10 minuter för ledsagning.
 • 90 % skall inte behöva vänta längre än 20 minuter för ledsagning.
 • 100 % skall inte behöva vänta längre än 30 minuter för ledsagning.

Oanmälda, avgående resenärer

 • 80 % skall inte behöva vänta längre än 25 minuter.
 • 90 % skall inte behöva vänta längre än 35 minuter.
 • 100 % skall inte behöva vänta längre än 45 minuter.

Förbokade, ankommande resenärer

 • 80 % skall inte behöva vänta längre än 5 minuter.
 • 90 % skall inte behöva vänta längre än 10 minuter.
 • 100 % skall inte behöva vänta längre än 20 minuter.

Oanmälda, ankommande resenärer

 • 80 % skall inte behöva vänta längre än 25 minuter.
 • 90 % skall inte behöva vänta längre än 35 minuter.
 • 100 % skall inte behöva vänta längre än 45 minuter.