Klagomål

Har du klagomål på bemötandet som du vill framföra?

Du når oss på följande adress:

Karlstad Airport
Våldalen 570
655 91 Karlstad

Vill du skicka ditt klagomål via e-post? Vår e-postadress är: karlstadairport@karlstad.se