Avgång

Incheckning

Innan avresa måste du kontrollera hur lång tid före avgång du behöver vara på plats, för att flygplatspersonalen ska kunna ge den service som behövs.

Före avresan behöver du vara på plats vid pick up-point senast två timmar före avgångstiden, alternativt tidigare om du har meddelats detta av flygbolaget eller researrangören.

Om du väljer att infinna dig vid incheckningen skall det ske senast en timme före avgångstiden. Det här är särskilt viktigt för att flygplatsen skall kunna ge dig den service som behövs. Ledsagarna möter dig vid aktuell pick up-point eller vid incheckningen.

Det finns olika sätt att checka in på. Vid manuell incheckning vid disk, visar du upp flygbiljett och legitimerar dig. Vissa flygbolag har incheckning via Internet eller mobiltelefon. Kontrollera med ditt flygbolag hur du kan checka in.

Ledsagning vid avgång

Du blir mött vid en pick up-point/träffpunkt eller vid incheckningen där du får en lånerullstol om du har elektrisk rullstol. När incheckningen är avklarad ledsagas du genom säkerhetskontrollen till gaten och vidare till ombordstigningen.

Ledsagarna går i normala fall ombord med dig före övriga resenärer går ombord. Då är flygplanet tomt och det finns gott om utrymme att placera dig på din plats.

Om du är rullstolsburen måste du flytta över från rullstolen till en smal rullstol som ryms i den smala flygplansgången. Överflyttningen från rullstol till gångrullstol sker på ombordstigningsbryggan, omedelbart utanför flygplansdörren.

Används inte ombordstigningsbryggor transporteras du med buss från terminalen till flygplanet. Om du har ledsagning åker du med ledsagarnas fordon till flygplanet. Även anhöriga eller medföljande (2–3 personer) får åka med i detta fordon. På mindre flygplatser får resenärerna vanligen gå till flygplanet. Du ledsagas då till flygplanet och ledsagarna hjälper dig ombord. På vissa större flygplatser finns en buss med ett passagerarutrymme som kan hissas upp till flygplanets kabindörr.

Läs mer om vad som händer vid ankomsten under rubriken Ankomst.

Hörselnedsättning

På flygplatsen ges information om ankomst- och avgångstider på informationstavlor och monitorer. Många flygplatser har också en bemannad informationsdisk.

Synnedsättning

Vid ankomsten till flygplatsen ges information i viss utsträckning genom högtalarutrop. De stora flygplatserna begränsar i stor utsträckning högtalarutrop och hänvisar i stället till informationstavlor och monitorer. Många flygplatser har även en bemannad informationsdisk som ger aktuell information.

Allergier

För allergiker kan miljöerna på flygplatsen göra det svårt att undvika allergiframkallande faktorer. Exempelvis kan dofterna från parfymbutikerna i terminalen sprida sig utanför butiken. På flygplatser utanför Sverige kan rökning i kaféer och restauranger innebära problem. Samma sak gäller för pälsdjur och andra resenärers parfym.

Ombordstigning

För rullstolsburna sker ombordstigningen i en rullstol som är så smal att den ryms i flygplanets mittgång. Om ombordstigning sker via brygga rullar den rullstolsburne resenären rakt in i flygplanet från terminalbyggnaden. Om flygplatsen saknar ombordstigningsbryggor bärs resenären upp för flygplatstrappan in i flygplanet. Vissa flygplatser har särskilda fordon för ombordstigning, som används när det inte finns bryggor Resenären rullar då in i bilens skåp som höjs upp till flygplansdörren och resenären rullar ombord i flygplanet. Personer med nedsatt rörlighet får normalt komma ombord före övriga resenärer går ombord och får normalt stiga av flygplanet efter att övriga gått av. Beroende på hur flygplatsen är utrustad kan ombordstigning ske på olika sätt.

Ombordstigning via brygga

På stora flygplatser finns ofta entrégångar, ”bryggor” som leder direkt in i flygplanet från terminalen. Då går resenärerna direkt från terminalbyggnaden in i flygplanet. Rullstolsburna resenärer rullas till flygplansdörren och får där flytta över till en rullstol som är så smal att den ryms i flygplanets mittgång. Ledsagarna hjälper därefter resenären till platsen i flygplanet och flyttar över resenären från den smala rullstolen till sätet. Den egna rullstolen tas direkt till flygplanets lastutrymme och lastas bland annat bagage och gods.

Ombordstigning via trappa

Om flygplatsen saknar bryggor går resenärerna eller åker buss till flygplanets uppställningsplats och kliver ombord via en trappa. Till stora flygplan rullas en flygplatstrappa fram. Mindre flygplan har ofta egna trappor som fälls ut under dörren. Är du rullstolsburen flyttas du över till en så kallad bärstol och bärs upp för trappan av två ledsagare. På vissa flygplatser är flygplatstrappan utrustad med en hissanordning för att underlätta personer med nedsatt rörlighet ombordstigning.

Ombordstigningsfordon

Vissa flygplatser har särskilda fordon som används för att underlätta ombordstigningen för personer med nedsatt rörlighet då flygplanet inte är parkerat vid terminalbyggnaden. Fordonet är utrustat med ett skåp i vilket resenären rullar in. Skåpet höjs upp till samma nivå som flygplansdörren och en ”landgång” fälls ut från skåpet. Resenären rullas i en smal rullstol direkt in i flygplanet och hjälps till sin plats i flygplanet av ledsagaren.