Ankomst

Vid ankomst

Vid ankomst möter ledsagarna upp utanför flygplansdörren. Om du inte kan förflytta dig inne i planet hämtar ledsagarna dig efter att övriga resenärer stigit av. Om du är rullstolsburen får du flytta över från den smala rullstolen till din egen manuella rullstol när du passerat ut genom flygplansdörren. Om du har elrullstol byter du vanligtvis först till flygplatsens manuella lånerullstol vid flygplansdörren och du får tillbaka din elrullstol vid bagageutlämningen. Du bör kunna ge tydlig information om hur man sätter ihop rullstolen. Är monteringen komplicerad måste du i förväg försäkra dig om att få den hjälp som behövs.

Du får ledsagning från flygplanet, genom eventuell passkontroll, vidare till bagagebandet där ditt bagage och rullstol hämtas upp och till tullkontroll. Ledsagningen avslutas vid pick up-point nära nästa färdsätt om du ska resa vidare med taxi, buss eller tåg om du reser från Stockholm-Arlanda Airport. Ledsagarna assisterar dig även till anslutande flygplan om du ska flyga vidare från flygplatsen.

Tänk på att noga planera fortsatt transport från flygplatsen till ditt hotell eller din vistelseort efter ankomsten.

Avstigning

Den utrustning som finns på ankomstflygplatserna för avstigning varierar. En del flygplatser är rustade med bryggor för ombord- och avstigning. Bryggan gör det möjligt för resenärerna att gå direkt ur flygplanet via bryggan in till terminalen. Beroende på flygplanets höjd kan bryggan luta.

Där brygga inte finns sker ombord- och avstigning via en flyttbar trappa som ansluts till flygplanets dörr. Om trappan saknar rullstolslyft, eller om flygplatsen inte har annan lyftanordning från vilken ombord-/avstigning smidigt kan ske via ett lastbilsskåp som är höj- och sänkbar, sker ombord– och avstigning genom att ledsagarna bär den rullstolsbundna resenären i en särskild rullstol ned för flygplanstrappan.

Hörselnedsättning

Vid ankomst till flygplatsen ges information om ankomst- och avgångstider på informationstavlor och monitorer. Många flygplatser har bemannade informationsdiskar som ger aktuell information.

Synnedsättning

Vid ankomsten till flygplatsen ges viss information genom högtalarutrop. De stora flygplatserna begränsar i stor utsträckning sina högtalarutrop och hänvisar i stället till informationstavlor och monitorer. Många flygplatser har bemannade informationsdiskar som ger aktuell information.