Nedsatt rörlighet

Enligt en EG-förordning som trädde i kraft den 26 juli 2008 ska flygpassagerare med nedsatt rörlighet, så långt möjligt, ha samma möjligheter att nyttja flyget som andra passagerare. Förordningen innebär att flygplatsen är skyldig att bistå med ledsagning.

Läs mer på Transportstyrelsens webbplats.

Informationen här vänder sig till personer med nedsatt rörlighet, dvs. rörelsehindrade, personer som har syn- eller hörselnedsättning eller andra funktionshinder som gör att man kanske måste planera sin flygresa lite extra noggrant.

Informationen är samlad under fem kapitel:

Det finns också olika standarder för kvaliteten som kan vara bra för dig med nedsatt rörlighet att känna till.

Läs mer om dem här.

Obs!

Informationen avser svenska flygplatser. Reser du utomlands, ta reda på (genom resebyrå eller flygbolag) vad som gäller på ankomst/avreseflygplatsen. Flygplatserna och flygbolagen hjälps åt för att alla som har nedsatt rörlighet ska få bästa tänkbara service.

Trevlig resa!