Medicin på resan

Inom EU och EES

Nya EU-regler gäller för handbagage. De innebär att den mängd vätska som du får ha med dig i handbagaget begränsas till 100 ml per behållare. Flaskor, burkar, tuber et cetera ska läggas i en återförslutningsbar 1-liters plastpåse. De nya reglerna gäller för alla flygningar från svenska flygplatser, således både inrikes och utrikes samt till destinationer utanför EU.

Medicin, barn- och dietmat är dock undantagna. Du får i ditt handbagage ta med dig så mycket receptbelagd medicin som du behöver under din bortavaro.

Receptfri medicin (linsvätska, hostmedicin, näsdroppar et cetera) får du i första hand ta med så mycket du behöver under själva flygresan. Men du kan ta med dig receptfri medicin för hela din bortavaro om du är osäker på om du kan köpa produkten på resmålet eller om den bara finns i större förpackningar.

Medicin behöver inte ligga i plastpåsar, men kom ihåg att packa flytande mediciner så att du lätt kan visa upp dem vid säkerhetskontrollen på flygplatsen.

Läs mer om vad som gäller för medicin, barnmat och dietmat på transportstyrelsen.se.

För införsel av narkotikaklassade mediciner för eget bruk i EU/EES-länderna måste du kunna visa upp ett intyg som styrker din rätt att ta med dig läkemedlen. Detta gäller oavsett om du har medicinen i handbagaget eller incheckat i bagaget. Till narkotikaklassade läkemedel räknas bland annat många sömnmedel, lugnande medel och starka smärtstillande medel. Du vänder dig till Apoteket för att få ett så kallat Schengenintyg utfärdat.

De länder som för närvarande omfattas av reglerna för Schengenintyg är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, Ungern, Tyskland och Österrike.

Om du är osäker på om ditt läkemedel är narkotikaklassat i Sverige kan du kontakta ditt apotek eller Läkemedelsverket.

Narkotikaklassningen kan dock skilja sig mellan olika länder. Även de regler som gäller för införsel av dessa mediciner kan variera från land till land. Kontakta därför landets ambassad för närmare information.

Lista över utländska ambassader i Sverige


Utom EU och EES

Om du reser från Sverige till länder utanför EU/EES-området bör du kontakta besökslandets ambassad för att informera dig om vilka regler som gäller för införsel av narkotikaklassade läkemedel. Du bör alltid kunna styrka att de läkemedel du har med dig är avsedda för personligt, medicinskt bruk, till exempel genom ett läkarintyg på lämpligt språk. Du kan också kontakta det flygbolag som du ska resa med för att få reda på vad som gäller.

Mer information

lakemedelsverket.se (in- och utförsel av läkemedel)

lakemedelsverket.se (om Schengenintyg)

Ladda ner (blankett för Schengenintyg)