Karlstad Airport – pionjärer inom bioflygbränsle

10514257_876343489047172_7727371586399689370_o

Idag för ett år sedan invigdes världens första permanenta tankanläggning för biojetbränsle på Karlstad Airport. Sedan dess har utvecklingen mot ett mer klimatsmart flygande gått framåt i snabb fart.

– En viktig förutsättning för framtiden är att vi hittar alternativ till fossila drivmedel för flyget, därför bestämde vi oss för att sätta ner foten och agera. Ifjol visade vi att det var möjligt och i år vill vi säkra både tillgången på bioflygbränsle och titta på hur vi kan bidra till lokal tillverkning av bioflygbränsle, säger Peter Landmark, vd på Karlstad Airport.

Rent tekniskt finns inga skillnader mellan vanligt jetbränsle och bioflygbränsle – flygmotorer kan drivas lika bra på båda. En stor och avgörande faktor för att bioflygbränsle ska kunna användas i dagliga flygningar är priset. Just nu är priset alldeles för högt och för få raffinaderier producerar biobränsle kontinuerligt. För att kickstarta marknaden för biobränsle startades Fly Green Fund, en fond där alla hjälps åt att finansiera biobränslet.

– Fonden samlar flygbranschens aktörer, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att öka efterfrågan och därmed få ned kostnaderna. Tre fjärdedelar av fonden används till att subventionera prisskillnaden för biologiska råvaror, och en fjärdedel avsätts för forskning och utveckling, berättar Maria Fiskerud, vd på Fly Green Fund.

Peter har varit drivande i Fly Green Funds arbete för att ta tillvara på de lokala möjligheter som finns i Karlstad och övriga Sverige för lokal tillverkning av bioflygbränsle.
– Vi vill i framtiden använda avfall från skogsindustri och pappersbruk i våra biobränsletankar. Det är en potentiell ny arbetsmarknad som skulle skapa massvis med nya jobb och bidra till blomstrande skogregioner, säger Peter. Just nu jobbar vi intensivt med hela värdekedjan ‒ från skogsägare till flygbolag.
Både Maria och Peter ser stora möjligheter för lokal tillverkning i Norden av det bioflygbränsle som den nordiska flygindustrin behöver. Råvarorna finns redan runt knuten.

– Vi ser det som en nordisk fördel att produktion av bioflygbränsle, till skillnad mot fossilt bränsle, inte kommer att bli lönsamt att producera centralt och skeppa ut i världen. Däremot blir det lönsamt med lokal tillverkning, konstaterar de båda.

Fly Green Fund (flygreenfund.se)

Fly Green Fund är en nystartad ekonomisk förening med målet att lägga grunden för en marknad för bioflygbränsle i Norden. Tunga svenska aktörer som flygplatsägaren Swedavia och flygbolagen SAS, Sverigeflyg, KLM och Malmö Aviation har redan anslutit sig. Fly Green Fund samlar flygbranschen, näringslivet, myndigheter och privatpersoner för att tillsammans verka för att öka efterfråga på bioflygbränsle för att få ned kostnaderna för den samma.